Mostové žeriavy

              Konštrukcia je navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky na zdvíhanie ťažkých bremien s nosnosťou až 80 ton. Možnosti prevedenia mostových žeriavov sú jednonosnikové žeriavy alebo dvojnosnikové žeriavy. Na žeriavovom moste je umiestnená mačka žeriava vybavená el. lanovým kladkostrojom alebo el. reťazovým kladkostrojom. Mačka môže byť vybavená okrem hlavného zdvihu aj pomocným zdvihom. Možnosti ovládania žeriava sú závesným ovládačom alebo pomocou rádiového ovládača, prípadne z kabíny.

Jednonosnikový žeriav:     

  • Nosnosť žeriava: 250kg – 12 500kg
  • Rozpätie žeriava: do 30 m.

Dvojnosnikový žeriav:    

  • Nosnosť žeriava: 250kg – 80 000kg
  • Rozpätie žeriava: do 30 m.

Stĺpové / konzolové  žeriavy

                Stĺpový otočný žeriav  je typ voľne stojaceho zariadenia na manipuláciu s malým a stredne ťažkým bremenom. Stĺp je ukotvený na roznášaciu dosku ukotvenú v podlahe. Konzolový žeriav je typ konštrukcie, ktorú tvorí konzolové rameno z valcovaného profilu, rameno je otočne uložené na stĺpe haly.  Tieto typy žeriavov sú určené na manipuláciu s bremenami v dielňach, v skladoch, na zvarovacích pracoviskách a pri obsluhe obrábacích strojov.

  • Nosnosť žeriava:  100kg – 10 000kg.
  • Vyloženie žeriava: do 10 m.
  • Otoč ramena:  180° – 360°

Portálové a poloportálové žeriavy

Tento typ žeriavov je vhodný hlavne na vonkajšie priestranstvá alebo do skladov a dielní. Používané ako jedno-nosníkové alebo dvoj-nosníkové prevedenie.

  • Výhody:   nízke zaťaženie konštrukcie haly, veľká obslužná plocha, veľký výkon na malom priestore.

Formulár / Cenová ponuka

Vyplnený formulár bude odoslaný na našu emailovú adresu.

Video - drapák na seno

Pozrite si v akcii náš drapák na seno:

Náhradne diely

Náhradne diely na mostové žeriavy Vihorlat typu Vudut, VT1, devs, jevs....